Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Nelerdir?

Periyodik test ve kontroller, makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine muhendisi/teknisyeni gibi teknik personeller tarafından yapılması gereken rutin işlemlerdir. Makine ekipmanın periyodik kontrolüyle aynı arabaların servise alınması gibi, ekipmanın kullanım ömrünü uzatma ve olası kazaların engellenmesi sağlanır.

Periyodik Test ve Kontrollerin Yasadaki Yeri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 10. maddesi, işyerinde maruz kalınan bütün risklerden işvereni sorumlu tutar. Bu da işverene olası tehlike kaynakları olan makine ve iş ekipmanlarının güvenilirliğini kontrol etme görevini yükler.

25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7. maddesi, işyerindeki makine ve iş ekipmanlarının yetkilendirilmiş kuruluş ve kişilerce belirli aralıklarla test ve kontrolden geçirilmesi ve denetim raporlarının arşivlenmesini belirtir. Denetim raporları denetimi yapan kişiye bir sorumluluk yükler, böylece denetim yapmış ve denetim raporuna kullanılmasında sakınca yoktur yazarak imzalamış kişi işini layıkıyla yapar. Aksi takdirde daha sonra oluşacak bir kazada kontrolü yapan kişi sorumlular arasında yer alacaktır.

İş ortamında kullanılan bütün makine ve ekipmanlar yasa ile belirlenen aralıklarda bir makine mühendisi tarafından kontrol edilmelidir. Bu işlemin amacı üretici firmanın rütin kontroller sırasında kontrol ettiklerinin bağımsız bir kuruluş tarafından daha detaylı kontrol edilmesidir. Üretici firmanın kontrollerinin kanunlar karşısında hiçbir yükümlülüğü olmadığı gibi asıl sorumluluk periyodik kontrolü yapan firmadadır.

Kaldırma İletme Araçlarının Periyodik Kontrolü

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

Periyodik kontrol yapılma zorunluluğunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği belirler. Buna göre kullanılan kaldırma-iletme araçlarının periyodik kontrollerinin A Tipi Muayene kuruluşu akreditasyonuna sahip bir laboratuvarın yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur.

Basınçlı kap ve ve ekipmanların periyodik kontrolden geçirilme zorunluluğu da kaldırma ve iletme ekipmanlarında olduğu gibi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği tarafından belirtilmiştir.

 • Lift
 • Caraskal
 • Araç Kaldırma Lifti
 • Mobil Vinç
 • Vinç
 • Forklift
 • Transpalet
 • Kule Vinç
 • Platform
 • Hidrofor Tankı
 • Kazan Dairesi
 • Kalorifer Kazanı
 • Buhar Kazanı
 • Genleşme Tankları
 • Hava Tankı
 • Otoklav
 • Kızgın Yağ Kazanı

Elektrik ve Topraklama Periyodik Kontrolü

Bütün elektrik ve topraklama sistemlerinin bir elektrik mühendisi tarafından düzenli olarak periyodik test ve kontrolden geçirilmesi zorunludur.

 • Aydınlatma Tesisatı
 • Elektrik Tesisatı
 • Topraklama Tesisatı
 • Pano ve İşletme Topraklaması
 • Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı
 • Paratoner Tesisatı
 • Kuvvetli Akım Tesisatı

Topraklama Ölçümü Nedir?

İş güvenliği için her elektrik tesisatının topraklaması olmalıdır. Elektrik tesisatının bağlandığı toprak alanı yeterince büyüksek toprak iyi bir iletkendir ancak alan yeterli değilse direnç yüksek olur ve fazla akımın aktarılacağı toprak kötü bir yalıtkan olur. Bu sebeple işletmenizde belli aralıklarla topraklama ölçümü yapılmasında yarar vardır.

Topraklama ölçümleri prizler, elektrikli aletler gibi noktalardan yapılır. Ölçüm noktarı belirlenirken priz ve elektrikli alet sayıları belirlenerek, ölçüm yapılacak noktalar belirlenmelidir.

Son olarak ana pano da topraklama ölçümüne dahil edilerek toplam nokta adedine ulaşılır.

Topraklama Ölçümünün Amacı

Topraklama ölçümü, elektrik geriliminin mevzuat tarafından belirlenen sınır değerler içinde olup olmadığı belirlemek için yapılır. Eğer ölçülen değerler sınır değerlerin dışındaysa çeşitli düzeltici faaliyetler önerilir. Sonuç olarak topraklama ölçümünün en önemli amacı iş güvenliğini yani insan hayatını sağlama almaktır.

Hazırlanan topraklama ölçüm raporunun geçerlilik süre ölçüm tarihinden itibaren 1 yıldır. Raporun geçerliliği bittikten sonra mevzuat gereği topraklama ölçümü tekrar edilmelidir.

Start typing and press Enter to search