Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Program yüksekte çalışma yönetimi çerçevesinde kuruma özgü bir anlayışla sunulmaktadır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi Dayanağı

Yüksekte Çalışma Eğitimi Amacı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17, 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmek Madde 5, 28786 Sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4/A

Yüksekte çalışma eğitici eğitim programını tamamlamış yüksekte çalışma eğitmeni tarafından verilecektir

Mevzuat çerçevesinde yüksekte çalışma olarak nitelendirilen düşme durumunda yaralanma ihtimali olan iş alanlarında çalışan personellere yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması, iş kazasına maruz kalma riskininin minimize edilmesine yönelik ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği

  • Yüksekte çalışmalarda alınacak emniyet tedbirleri
  • İskele merdiven ve platformlarda güvenli çalışma
  • Emniyet ağları ve korkuluk sistemleri
  • Düğüm çeşitleri
  • Ankraj noktası, emniyet kemeri, lanyard, karabina ve yaşam hattı kullanımı
  • Yazılı sınav

Start typing and press Enter to search